Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten die Deniluxe - GTGN BV aanbiedt.

Gegevens op je computer

Op je computer kunnen bestanden staan die onze applicaties gebruiken om vlotter te werken. Ze bevatten geen persoonlijke gegevens.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Gegevensbestanden

Als je contact opneemt met ons, bewaren we deze gegevens in onze systemen. Deze gegevens worden enkel gebruikt i.v.m. de vragen die je stelt, het geven van informatie over onze producten of onze werkwijze, het opmaken van offertes, facturen en het afhandelen van je bestelling.

Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij deze noodzakelijk zijn om onze administratie (facturatie, bestellingen) te kunnen afwerken en de werking van onze organisatie te kunnen garanderen.

We kijken er op toe dat deze derden jouw gegevens enkel gebruiken in dit kader.

Gebruik van persoonlijke gegevens

We gebruiken jouw persoonlijke gegevens enkel om persoonlijke ondersteuning te kunnen geven.

Opvragen van jouw persoonlijke gegevens

Iedere persoon kan zijn persoonlijke gegevens opvragen waarover we beschikken.

Indien je bepaalde gegevens wil laten verwijderen en/of aanpassen, gelieve ons dit te berichten. Wij zullen dit zo snel mogelijk doen, voor zover dit juridisch is toegestaan.

Vragen

Indien je vragen hebt, aarzel niet om GTGN BV te contacteren.

Wijzigingen aan deze verklaring

GTGN BV houdt zich het recht voor deze verklaring op ieder ogenblik aan te passen. De huidige versie kan hier steeds gelezen worden.

Indien deze verklaring grote wijzigingen zou bevatten die ernstige impact kunnen hebben voor de klanten, dan zal GTGN BV je hiervan op de hoogte brengen.

privacy
Kroonstraat 17
1755 Gooik